De Nijmeegse Psychologenpraktijk

Psychologie en coaching in Nijmegen

Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website www.nijmeegsepsychologenpraktijk.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Nijmeegse Psychologenpraktijk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De Nijmeegse Psychologenpraktijk garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zijn van virussen. De Nijmeegse Psychologenpraktijk wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met de Nijmeegse Psychologenpraktijk te mogen claimen of te veronderstellen.

Informatie van derden, producten en diensten

Op de website van de Nijmeegse Psychologenpraktijk kunnen links staan naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door de Nijmeegse Psychologenpraktijk niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid..

Mails

Alle door de Nijmeegse Psychologenpraktijk verzonden e-mailberichten zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Als u niet de beoogde ontvanger bent van een e-mailbericht word je vriendelijk verzocht om de verzender hiervan direct op de hoogte te brengen en het bericht van alle locaties in uw computer en netwerk te verwijderen. Bij verstrekking aan en/of gebruik door derden van de inhoud van deze e-mailberichten kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. De Nijmeegse Psychologenpraktijk is niet in staat om de inhoud van de informatie die via het internet wordt verstuurd te controleren en aanvaardt daarvoor geen enkele aansprakelijkheid.

Het online contactformulier is uitsluitend bedoeld voor het stellen van algemene vragen of voor het aanmelden van behandeling. Vragen over uw persoonlijke (psychische) situatie wordt niet behandeld d.m.v. een antwoord op het contactformulier.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij de Nijmeegse Psychologenpraktijk. Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nijmeegse Psychologenpraktijk. Informatie op deze website mag wel afgedrukt en/of gedownload worden voor persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.